Stafi Mjekësor

Otorinolaringologji
 • Home
 • Specialistët e otorinolaringologjisë
 • Dr.BrahimHoti

  Otorinolaringolog

  Dr.Brahim Hoti specialis i Otorinolaringologjisë.
  Specializuar në Prishtinë,Republika e Kosovës.

Eksperienca

Specialist i ORL-së
Spitali Otrila
PrishtinëRreth Edukimit

 • Specialist i Otorinolaringologjisë

  Instutucioni :Universiteti i Prishtinës- Fakulteti i Mjekësisë.

  Viti:2018