Stafi Mjekësor

Anesteziologji
 • Home
 • Anesteziologji
 • Dr.Shpresa Haxhibeqiri

  Anesteziste

  Dr.Shpresa Haxhibeqiri specialiste e Anestezisë.
  Anesteziologe në Spitali Otrila që nga viti 2017.Eksperienca

Anesteziologe në Klinikën e Gjinekologjisë
2003 - 2008
Prishtinë

Intl.SOS - si mjek i emergjencës /anestezist në Afrikë - Sierra Leone dhe MaIi.
2014-2016

IQARUS- anestezist në njesinë e kontrolit të demeve
2017

Anesteziologe
Spitali Otrila
2017-Tutje
PrishtinëRreth Edukimit

 • Mjek i përgjithshëm

  Instutucioni :Fakulteti i Mjekësisë,Universiteti i Prishtinës.

  Viti:

 • Specialiste e Anestezisë

  Instutucioni :Fakulteti i Mjekësisë,Universiteti i Prishtinës.

  Viti: 2003