Stafi Mjekësor

Otorinolaringologji
 • Home
 • Specialistët e otorinolaringologjisë
 • Dr.med.univ.Arsim Thaqi

  Otorinolaringolog

  Dr.med.univ.Arsim Thaqi specialis i Otorinolaringologjisë.
  Udhëheqës i departamentit të Otorinolaringologjisë.
  Specializuar në Graz të Austrisë,me përvoje 12 vjeçare si otorinolaringolog në klinikën e ORL-së Karlsruhe dhe Shfartzvald në Gjermani,duke sjellë risi në diagnostikim dhe trajtim kirurgjik ,posaçërisht në kirurgjinë endoskopike (FESS) të sinuseve.

Eksperienca

Kryemjekë dhe zëvendësdrejtor në Schwarzwald-Baar Klinikum, Villingen Schwenningen
2014 - 2017

Bashkëpunëtor i rregullt profesional
Spitali OTRILA
2018
PrishtinëRreth Edukimit

 • Doktor i mjekësisë

  Instutucioni: Graz , Austri

  Viti: 1997-2005

 • Specialist i Otorninolaringjolgjisë

  Instutucioni: Karlsruhe , Gjermani

  Viti: 2006-2011

 • Specialist i mjekësisë së gjumit (Somnolog)

  Instutucioni: Karlsruhe , Gjermani

  Viti: 2013