Stafi Mjekësor

Otorinolaringologji
 • Home
 • Specialistët e otorinolaringologjisë
 • Dr.Aziz Mustafa

  Otorinolaringolog

  Dr.Aziz Mustafa specialis i Otorinolaringologjisë.
  Fakultetin e Mjekësisë e përfundoi në Zagreb të Kroacisë, kurse specializimin për otorinolaringolog në Prishtinë, Insbruck dhe Strasbourg. Punon si specialist ORL në QKUK në Prishtinë. Ka publikuar punime shkencore në revista ndërkombëtare të otorinolaringologjisë.

Eksperienca

Specialist i ORL-së
QKUK
Prishtinë

Specialist i ORL-së
Spitali Otrila
PrishtinëRreth Edukimit

 • Fakultetin e Mjekësisë

  Zagreb ,Kroacisi

 • Specialist i Otorinolaringologjisë

  Instutucioni :Universiteti i Prishtinës- Fakulteti i Mjekësisë.

 • Magjister i Shkencave të Mjekësisë

  Instutucioni :Universiteti i Prishtinës- Fakulteti i Mjekësisë.

 • PHD

  Instutucioni : Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin e Nishit.