Konkurs

Konkursi për specializime

Spitali otrila ofron shërbimet më cilsore në fushën e otorinolarongologjisë.Kjo Qendër është e Spitali OTRILA njofton të gjithë të interesuarit që ka shpallur konkurs për 5 specializantë të fushave mjekësore, si vijon:

  • Otorinolaringologji (2)

  • Ortopedi (1)
  • TeAnesteziologji me mjekim intensiv (1)
  • Biokimi klinike (1)

Informacioni mbi kriteret që duhet të plotësohen janë ato që janë të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa konkursi do të qëndrojë i hapur 15 ditë nga publikimi i shpalljes nga Ministria, përkatësisht 15 ditë nga data 30 korrik. Për më shumë informacione, ju lutem vizitoni webfaqen e Ministrisë së Shëndetësisë në linkun:https://msh.rks-gov.net/konkursi-per-specializime, dokumenti me emër “Konkursi për specializime 2020”. Për çdo informacion shtesë mbi kriteret dhe procedurat e aplikimit, ju lutem na kontaktoni përmes numrit të telefonit: 044 656 363, nga ora 09:00 – 13:00.