Laboratori biokimik/hematologjik

Detajet e Departmentit
 • Home
 • Laboratori biokimik/hematologjik

Laboratori biokimik/hematologjik

Spitali posedon edhe laboratorin biokimik/hematologjik.Ky laborator është i pajisur me aparatura dhe pajisje nga më bashkëkohoret për të ofruar shërbim sa më cilësor.Stafi i mjekëve biokimiste të Spitalit Otrila është i përbërë nga mjekë biokimist ,të kualifikuar dhe me një eksperiencë shumë të gjerë.

“Laboratorin biokimik/hematologjik që udhehiqet nga Dr.Senaida Berisha.

Shërbimet e Departamentit

HEMATOLOGJIA

 • Analiza

 • Hemogrami
 • Formula Leukocitare
 • Koha e koagulimit
 • Urina
 • Leximi makro dhe mikroskopik I urines

BIOKIMIA

 • Glikemia

 • Urea
 • Kreatinina
 • Acidi Urik
 • Trigliceridet
 • Kolesteroli
 • Kolesteroli HDL

 • Kolesteroli LDL
 • Bilirubina Totale
 • Bilirubina Direkte
 • Bilirubina Indirekte
 • ALT (Al. Transaminaza)
 • AST (As. Transaminaza)
 • GGT
 • Proteina Totale

 • Albumina
 • Fosfataza Alkaline
 • Fosfataza Acidike
 • Amilaza në serum
 • Amilaza ne urine
 • LDH

 • CK
 • CK-MB
 • Troponina T
 • Hekuri (Fe)
 • Ferritina
 • Zinku
 • Natriumi
 • Kaliumi

 • Kalciumi Total
 • Kalciumi i jonizuar
 • Fosfori
 • Klori
 • Magnezi
 • Cooper (Bakeri)

 • HbA1c
 • OGTT
 • Insulina
 • C-peptidi
 • Prokalcitonina
 • CRP (Proteina C-reaktive)
 • CRP-hs (CRP High sensitive)
 • ASTO (AntiStreptolizina O)

 • RF (Faktroi reumatoid)
 • Waler - Rose
 • Fibrinogjeni
 • Anti-CCP
 • Anti-n-DNA
 • ANA Screen

 • Anti-PR3 (ANCAc)
 • Anti-MPO (ANCAp)
 • Anti - AMA - M2 IgG
 • Anti - LKM - 1

IMUNOLOGJI

 • IgE specifike

 • IgE totale
 • IgM
 • IgA
 • IgG
 • C3
 • C4
 • Kappa
 • Lambda

HORMONET

 • T3

 • T4
 • FT3
 • FT4
 • TSH
 • FSH
 • LH

 • Prolaktina
 • Estradioli
 • Progesteroni
 • Testosteroni
 • DHEAs
 • Kortizoli
 • 17 OH-Progesteroni
 • Androstendioni

 • ACTH
 • PTH
 • Anti - TG
 • Anti TPO
 • Tireoglobulina
 • Somatotropina

 • TBG
 • ATSH (Anti TSH receptori)

KOAGULOGRAMI

 • PT (koha e protrombines)

 • INR
 • aPTT
 • D-dimer
 • Proteina C
 • Proteina S

TUMORMARKERET

 • AFP

 • CEA
 • Ca 125
 • Ca 15-3
 • Ca 19-9
 • Ca 72-4
 • PSA
 • Free PSA
 • Beta HCG

INFEKTIVE

 • HbsAg

 • Anti - HBsAg
 • HBeAg
 • Anti - Hbe
 • Anti - Hbc Ab
 • Anti - Hbsc IgM
 • HCV
 • HIV 1/2
 • Anti HAV Ab
 • Anti HAV IgM

 • Sifilisi
 • Toksoplazma IgG
 • Toksoplazma IgM
 • Rubeola IgG
 • Rubeola IgM
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • EBV IgG
 • EBV IgM

 • HSV 1/2 IgG
 • HSV 1/2 IgM
 • Anti-Fosfolipidet IgG
 • Anti-Fosfolipidet IgM
 • Anti-Cardiolipin IgG
 • Anti-Cardiolipin IgM/h6>
 • Anti -Gliadin IgG
 • Anti-Gliadin IgM
 • Chlamydia Trachomatis IgG

 • Chlamydia Trachomatis IgM
 • Chamydia Trachomatis IgA
 • H-Pylori IgA
 • H-Pylori IgG
 • Ac. Valoproik
 • Carbamazepina